Etiket arşivi erzincan derneği bursu

DUYURULAR

GENELE KURUL DUYURUSU

BURS DUYURUSU

DERNEK VEYA VAKIFTAN BURS ALANLAR İLE YENİ BURS TALEP EDENLER İÇİN HER EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İÇİN GEÇERLİDİR.

1- Dernek ve Vakfımız, amaçları içinde yer alan eğitime destek için  Erzincan dışındaki Fakültelerde okumaya hak kazanan Erzincanlı, başarılı ve bursa ihtiyacı olan  öğrencilerimize  burs yardımında bulunmaktadır. Yine Erzincanlı  olup, Ankara’daki fakültelerde okumaya hak kazanan başarılı ve ihtiyacı olan  kız öğrencilerimiz belirli kontenjanımız içinde  % 50 oranında indirimle kiradaki kız yurdumuzda kalabilirler.

2-İlk kez burs başvurusunda bulunanlar,Burs Yönetmeliğimizdeki şartları taşımaları ve Veb sayfamızdaki Burs /Yurt Talep Formunun çıktısını alarak doldurup, yurt talebi  için Eylül ayı sonuna , burs talebi  içinse en son  her yılın  10 Ekim tarihine kadar bu sayfamızdaki adrese NORMAL POSTA yoluyla (Kargo, Aps, vb. değil) göndermeleri gerekmektedir. Fakülteye  ilk kez kaydını yaptıranlar için Okuldan alacakları kayıt belgesi, bir üst sınıfta okuyanlar ise okuldan alacakları transkrip ile formun ekinde gösterilen diğer  belgeleri eklemeleri gerekmektedir.

Not : Sadece Normal Posta İle gönderilen postalar kabul edilecektir. Kargo, APS vb ile gönderilen postalar kabul edilmeyecektir.

3-Bir önceki yıldan burs  alan öğrencilerimiz ise sadece okuldan alacakları onaylı  transkriplerini göndereceklerdir.

Transkriptini- sınıf geçmeye ait belgeyi göndermeyenlerin bursları kesilecektir. İlgili tüm öğrencilerimize duyurulur.

                                                                     ÖNEMLİ…

Dernek ve Vakıf, sınırlı gelirlerinden burs yardımı almaya gerçekten ihtiyacı olanlara burs yardımı yapabilmektedir. Belirli kontenjan için maddi imkanları kadar bu yardımı yapabilmektedir. Gerçekte ihtiyaç  olmayanlara burs verildiğinde, ihtiyacı olanlara burs verilememektedir. Bu nedenle burs yardımı alma İHTİYACINDA OLANLARIN burs için başvurmamalarını rica ediyoruz. 

Erküsav/Erzincander

1- Burs talepleri “Burs  İstek Formu”nda ki ,”Yukarıdaki Bilgilerin doğru olduğunu beyan ederim. ŞEKLİNDEKİ BEYAN VE İMZA ESAS KABUL EDİLEREK DEĞEERLENDİRME YAPILMAKTADIR.

2- Ancak,Burs talep edenin, burs  formundaki bu beyanı   ( yapılan araştırmalarda burs formundaki beyanla gerçekler birbirini tutmamakta noksan ve hatalı beyanlara rastlanmaktadır.)  esas alınarak kendisine  burs verildiğinde ise , beyannamedeki noksanlık ve hatalı beyanlar nedeniyle, bundan böyle,” Dernek ve Vakfın Burs verilecek öğrenci sayısı“na göre  burs almaya daha fazla ihtiyacı  olan kişinin burs alma hakkına engel olduğu /olacağı  dikkate alarak Dernek/Vakıftan burs talep edilmesi  ve yine form doldurulurken  “Burslarımız” bölümündeki  burs yönetmeliği hükümleriyle  ve aşağıdaki önerilerimizin  dikkate alması  etik açıdan da  doğru olacağını hatırlatmak isteriz.

 3- Yine Burs alabilme değerlendirilmesinde:

a- Erzincan Liselerinden mezun olmak ve ailesinin Erzincan’da  ikamet etmesi,

b- Aynı şehirde oturup aynı şehirdeki fakülteye kayıtlı olmaması,

c- Ailenin gelirinin burs almayı gerektirir seviyede  olması,

(gelirlerinin  burs almayı gerektirmesi- BURS ALMAYA İHTİYACININ BULUNMASI/ OLUNMASI )

d- Aynı aileden bir kişiye burs verilebildiğini dikkate alarak başvuruda bulunulması,

e- Derslerinde başarılı ve bursa ihtiyacının olması,

f- Başarıyı belgelemek ve bursun devamını sağlamak için her yıl transkriptini göndermesi

gibi hususlar  dikkate alınmaktadır.

Bu şartları taşıyanlar burs için müracaat etmelidir. Taşımayanlar etmemelidir.

Öğrencilerimize duyurulur.

ADRES:

ERZİNCAN İLİ KÜLTÜR VE EĞİTİM DERNEĞİ & ERZİNCANLILAR KÜLTÜR VE SAĞLIK VAKFI

Necatibey Caddesi 34/3 Yenişehir / ANKARA

      Devamını oku